Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,1 °C
Medelvind SW 8,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Invasiva främmande arter

Arter som inte naturligt förekommer i svensk natur och som samtidigt konkurrerar ut inhemska arter på olika sätt kallas invasiva främmande arter.

Förbud för EU-listade arter

Det finns en EU-förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter som syftar till att hindra och bekämpa utbredning och skador av dessa arter. En EU-förteckning (EU-lista) har upprättats över just nu 49 invasiva främmande arter där elva av de listade arterna finns i svensk natur. Med på lista finns bland annat jättebalsamin och jätteloka. Hela listan hittar du på www.naturvardsverket.selänk till annan webbplats.

Detta får du inte göra med invasiva arter upptagna på EU:s förteckning:

 • importera
 • sälja
 • odla
 • föda upp
 • transportera
 • använda
 • byta
 • släppa ut i naturen
 • hålla levande

Är du markägare eller fastighetsförvaltare berörs du särskilt av reglerna

EU-listade arter som finns på Tjörn

 • Gul skunkkalla (Lysichiton americanus)
 • Jättebalsamin (Impatiens glandulifera)
 • Jätteloka (Heracleum mantegazzianum)
 • Signalkräfta (Pacifastacus leniusculus)

Nationellt risklistade arter som finns på Tjörn

 • Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus)
 • Vresros (Rosa rugosa)
 • Parkslide (Reynoutria japonica, tidigare Fallopia japonica)
 • Mink (Arion vulgaris)
 • Spansk skogssnigel (Neovison vison, Mustela vison)

EUs förteckning uppdateras löpande och fler arter kan komma att omfattas framöver. Sverige arbetar just nu på att ta fram en nationell risklista med arter som inte finns med på EU-listan men som kan ha en ekologisk påverkan på våra inhemska arter eller naturtyper.

För de arter som har en nationell betydelse finns inget lagligt krav för att de ska bekämpas och hindras från skador eller utredning men eftersom de kan komma med på EU-listan i framtiden är det viktigt att utföra åtgärder tidigt för att minimera problem framöver.

Vem ansvarar för att åtgärder utförs?

Om du är fastighetsägare eller fastighetsförvaltare har du ett ansvar och skyldighet att bekämpa de arter som finns med på EU-listan.

Vid bekämpning av invasiva främmande arter krävs samverkan inom kommunen, markägare och fastighetsförvaltare men samverkan kan även behövas över kommungränser och inom regionen. Ta gärna kontakt med din granne eller kommunen för att diskutera bästa möjliga åtgärder.

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för att åtgärder vidtas.

Rapportera invasiva arter

Kartläggning av de invasiva främmande arterna är en viktig del i arbetet för att bekämpa och att hindra spridning. Det är därför väsentligt att rapportera in fynd av dessa arter.

 

Sidan senast uppdaterad 2019-12-11 10.43
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se