Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind SW 8,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Miljöavdelningens taxor

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skummande hav

Miljöavdelningen tar ut avgifter enligt taxa för livsmedelstillsyn, miljötillsyn och handläggning av anmälningar och ansökningar om tillstånd och dispenser.

För vissa verksamheter tas en årlig avgift ut. Avgift kan enligt lagen även tas ut för extra kontroller som orsakats av allvarliga brister hos verksamheten.

Här följer några exempel på vad våra vanligaste tjänster kan kosta. Till höger hittar du de fullständiga taxorna.

Miljöavdelningen tar ut en handläggningsavgift enligt gällande taxa, för att få mer information om vad som ingår i avgiften, se taxor samt broshyren från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Vad betalar jag för? se under Mer information i högerspalten.

Lista med prisexempel

Tjänst

Prisexempel

Ansökan om värmepump

1 596 kr

Timtaxa för att ansöka om strandskyddsdispens

4 256 kr för 4 timmar

Ansökan för enskilt avlopp

6 384 kr

Ansökan för gemensamt avlopp 2-5 hushåll

9 576 kr

Ansökan för gemensamt avlopp >5 hushåll

12 768 kr

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

1 100 kr

Timtaxa för livsmedelskontroll

1 100 kr/timme

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

1 100 kr

Timtaxa för kontroll av dricksvattenanläggningar

1 100 kr/timme

Anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

1 064 kr/timme

Timtaxa för kontroll av anmälningspliktiga verksamheter 38 §

1 064 kr/timme

Timtaxa för kontroll av icke anmälningspliktiga verksamheter

1 064 kr/timme

Anmälan om solarieverksamhet

1 064 kr/timme

Timtaxa för kontroll av solarieverksamhet

1 064 kr/timme

Timtaxa för handläggning av övriga anmälningsärenden

1 064 kr/timme

 

Sidan senast uppdaterad 2020-01-08 10.07
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se