Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,1 °C
Medelvind SW 8,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Nedskräpning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skräp på stranden

Vad är skräp?

Nedskräpning är när någon avsiktligen eller av misstag skräpar ner. Skräpet ser fult ut, det är vanprydande och uppfattas som främmande där det har placerats och det kan vara farligt för människor, djur och miljön.

I Sverige är det brottsligt att skräpa ner utomhus på allmän plats. Även på sin egna tomt är det straffbart om man skräpar ner för mycket.

Vem har ansvaret?

Det är du som individ som har ansvar för att sopsortera ditt avfall och se till att du inte skräpar ner! Kommunens uppgift är att se till att det finns rätt förutsättningar för individen att ta sitt ansvar.

Information om kommunal renhållning finner du under rubriken Avfall och återvinning i den vänstra menyn.

Konsekvenserna av nedskräpning

Skräpet förfular omgivningen och kan utgöra en fara för både natur, djur och människor. Nyfikna barn kan få i sig giftiga ämnen. Djur som får i sig plast dör, och fastnar i förpackningar eller fisknät och om de äter vassa föremål kan de drabbas av en plågsam död om matstrupen eller magsäcken går sönder.
Mer information finns under länkarna "Håll Sverige Rent" och "Avfall Sverige" till höger på denna sida.

Vad säger lagen?

All nedskräpning är enligt lag förbjuden. Enligt Miljöbalken 15 kapitlet 30 § får ingen skräpa ner utomhus på en plats som allmänheten har tillträdelse eller insyn till. Man kan bli dömd till böter eller fängelse i högst ett år för nedskräpning (Miljöbalken 29 kapitel 7§). När någon bryter mot dessa lagar eller föreskrifter som utfärdats med stöd av Miljöbalken har kommunen en skyldighet att åtalsanmäla de misstänkta till polis- och åklagarmyndigheten, vilka sin tur bedömer om brott kan styrkas och vilket straff som ska delas ut (Miljöbalken 26 kapitel 2§).

Den 10 juli 2011 infördes en ny ordningsbot för nedskräpning - nedskräpningsförseelse. Riksåklagaren har fastställt ordningsboten till 800 kronor och nämner i sina föreskrifter att ordningsboten kan ges till den som kastar mindre mängder skräp, som engångsartiklar och glasflaskor, i parker och på gator och torg. Vid sådant fall av nedskräpningsförseelse kommer polisen att kunna förelägga böter direkt på platsen på samma sätt som vid en fortkörning

Nedskräpning kostar

Det kan inte bara bli dyrt för den enskilde att skräpa ner, genom den nya nedskräpningsboten, miljösanktionsavgift eller åtal - det kostar även samhället enorma summor att ta reda på alla oönskade föremål som hamnar fel. I slutänden är det skattebetalarna som får stå för notan. Inga medel är avsatta i kommunens budget för att ta hand om och städa upp efter nedskräparna utan det är andra områden inom den kommunala verksamheten som får stå tillbaka. Så sluta skräpa ner, det tjänar vi alla på både för att det blir trevligare men även rent ekonomiskt!

Sidan senast uppdaterad 2017-05-24 09.13
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se