Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind SW 8,9 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Trädfällning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tallar.

Tjörns kommun sköter sin mark i syfte att bevara ett vackert naturlandskap, i samklang med vårt natur- och kulturvårdsprogram.

I många områden hålls klipplandskapet öppet, där det växer enbuskar, ljung, kaprifol med mera. I andra områden får skog växa upp, med exempelvis ek, enbuskar, tall och björk. Det är kommunen som bestämmer hur kommunens naturmark ska förvaltas.

Tjörns kommun är mycket restriktiv då det gäller fällning av kommunens träd, eftersom träden fyller en rad viktiga funktioner i vår närmiljö. Träden ger oss ett bra mikroklimat eftersom de skapar lä och utjämnar temperatursvängningar. De renar vår luft genom att binda damm och partiklar och de producerar syre. Såväl växter som djur är beroende av de stora träden som livsmiljö och för näring. Träden är också viktiga element i områden för rekreation och fritid.

Gamla träd på kommunens mark som riskerar att falla över hus, vägar och liknande sågar kommunen däremot ner. Träd och buskar som skymmer sikten för trafiken tas också ner.

Kommunen fäller inte träd enbart för att någon önskar havsutsikt eller för att kommunens träd skuggar.

När kommunens mark gränsar till er fastighet

När kommunens mark angränsar till privat mark, så sågar vi med jämna mellanrum ner träd och buskar som vuxit sig för stora nära tomtgränsen.

Grenar som tränger in från kommunens mark och in på den privata marken, får markägaren själv såga ner. Kontakta kommunen om det är många grenar eller stora träd. Av någon anledning har vi kanske inte hunnit se över träden längs denna tomtgräns på länge.

Det är bara kommunens personal som får såga ner träd, buskar eller grenar på kommunens mark.

Privatpersoner får inte såga ner träd, buskar eller grenar på kommunens mark.

Privatpersoner får bara såga av det som sträcker sig in på den egna tomten.

Hur ansöker jag om lov att fälla träd?

Om du vill att kommunen ska ta ner något träd, så kontaktar du Tjörns kundcenter.

Efter att din ansökan beviljas kommer personal från kultur- och fritidsförvaltningen att ta ner trädet. Träd som står farligt till åtgärdas först, medan röjning av en tomtgräns kan få vänta längre tid.

Förslag

Vill du lämna allmänna förslag om att kommunens naturmark borde skötas på ett annat sätt, får du gärna höra av dig  till kommunen. Använd samma blankett.

Ansvar

Det är samhällsbyggnadsnämnden som förvaltar naturmarken, men skötseln utförs av olika aktörer:

  • Kommunens naturmark sköts av park och natur hos kultur- och fritidsförvaltningen.
  • Väg- och samfällighetsföreningarna sköter kommunens naturmark inom sitt förvaltningsområde.
  • Viss kommunal mark arrenderas till exempelvis lantbrukare. Då gäller arrendeavtalet.
Sidan senast uppdaterad 2018-05-21 11.53
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se