Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,9 °C
Medelvind SW 7,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Vattenskotrar

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Skoter vid Dyrön

Att köra vattenskoter är roligt och fartfyllt men kan också orsaka störande buller och ibland även skada växt- och djurliv.

Det gäller speciellt i grunt vatten med mjuka bottnar och i områden med känsligt fågelliv. Du får därför bara köra vattenskoter i allmänna farleder och utomskärs längs Bohuskusten.

Stort ansvar

Som vattenskoterförare har du lika stort ansvar som alla andra sjötrafikanter att följa och känna till de regler som gäller. Kör du i en allmän farled får du till exempel inte vara närmare land än 100 meter. Om det finns utrymme ska du hålla dig i mitten av farleden med minst 300 meter till land på var sida om skotern.

Vid sjösättning ska du välja ett sjösättningsställe som innebär kortast möjliga väg - maximalt 100 meter - till ett tillåtet vattenskoterområde.

Maxhastighet från sjösättningsplats till tillåtet område är 5 knop. Observera att du inte får köra inom en allmän badplats.

Kör säkert

Anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan. Var extra försiktig i trånga farleder där sikten är begränsad med tvära kurvor och holmar. Intill och i dessa farvatten kan även kajaker, kanoter och simmande förekomma. Tänk också på att det är omöjligt för andra att upptäcka en vattenskoter i full fart bakom ett skär.

Sidan senast uppdaterad 2013-05-13 14.12
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se