Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,7 °C
Medelvind SW 13,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

FÖP Hav Tjörn Orust

Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner.

Den fördjupade översiktsplanen beskriver rekommenderad vattenanvändning i kommunernas havsområden med utgångspunkt i de fem ämneskategorierna

  • Natur och kultur
  • Friluftsliv och besöksnäring
  • Maritima näringar
  • Transporter
  • Totalförsvar

Det övergripande syftet är att, i kommunal samverkan på både tjänstemanna- och politikernivå, stärka kommunernas planering och utvecklingsarbete i kusten och havet.

 

SAMRÅD

Planförslaget är på kommungemensamt samråd under tiden 2020-01-22 till och med 2020-03-25 och finns utställt på Tjörns kundcenter i kommunhuset i Skärhamn samt i kommunhuset i Henån. Handlingarna finns även under länkarna i högerspalten.

 

SYNPUNKTER

Synpunkter på planförslaget skall skriftligen inlämnas senast 25 mars 2020 till Sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån, via e-post till

samhallsutveckling@orust.se

 

SAMRÅDSMÖTEN

Samrådsmöten kommer att äga rum

Måndag 17 februari klockan 18-19:30 i Kajutan i Henån

Onsdag 19 februari klockan 18-19:30 i kommunhuset i Skärhamn

 

Välkommen att delta!

Sidan senast uppdaterad 2020-01-21 14.57
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se