Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,4 °C
Medelvind SSE 0,9 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Enkät om Tjörns framtid

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Enkät om Tjörns framtid

Inför framtagandet av samrådshandlingar av Översiktsplan 2013 genomfördes en webbaserad enkät samt något som kallades Medborgarnas utställning. Många intressanta synpunkter och funderingar kom fram om Tjörn i nuet och framtiden, service och utveckling m.m.  

För att göra en mer statistisk säkerställd analys ingick enkäten som en viktig del av samrådsprocessen. Enkäten utgjorde underlag för diskussioner om Tjörns framtid på de tre samrådsmöten som genomfördes. Även ett separat möte med en ungdomsgrupp samt fem workshops med femteklassare på Rönnängs, Skärhamns, Kållekärrs och Myggenäs skola samt Fridas Hage i Höviksnäs hade enkäten som underlag för diskussioner om framtid och identitet i kommunen. Barnen gjorde även bilder av Tjörns identitet, likt den Medborgarnas utställning som genomfördes inför framtagandet av samrådshandlingar.

Enkäten fanns även att hämta på Tjörns kundcenter och kommunens samtliga bibliotek, det vill säga samma ställen där samrådshandlingarna fanns. Sammanlagt kom 622 svar in och de inkomna svaren ger en bred bild av vad Tjörnborna tänker om Tjörn idag och i framtiden. Det som framkommit som det man som Tjörnbo tycker är allra viktigast för framtiden är satsningar på kollektivtrafik, lägenheter, kvalificerade arbetstillfällen och mötesplatser. Man ser det även som viktigt att skapa fler gång- och cykelvägar samt ridvägar.

Det som framkommit som allra viktigast för Tjörns identitet är Havet och det som de flesta nämner som det man är mest stolt över är möjligheten att komma ner till vattnet nästan överallt.

Läs mer: Resultat från enkät 2012 om Tjörns framtid

Rapporten: Tjörns själPDF

Sidan senast uppdaterad 2016-08-24 15.21
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se