Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,4 °C
Medelvind SE 1,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Översiktsplan 2013 - fullversion

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Planhandlingarna utgörs av tre delar och en karta, som du kan ladda ned här. Du kan även köpa dem på Kundcenter.

Planhandlingarna är del 1-3 och kartan

 

Del 1: Mål och strategier; användning av mark- och vattenområdenPDF

Här finns en inledning där vi beskriver några nyckelbegrepp ("Vad är en översiktsplan?"). Vi går sedan igenom en rad områden på Tjörn liksom olika sektorer (som yrkesfiske, kommunikationer m.fl.) och beskriver nuläget, vad vi vill uppnå och hur vi ska uppnå målen.

Del 2: Allmänna intressen, miljö- och riskfaktorerPDF

Här beskrivs områden som av olika anledningar ska skyddas: från riksvägar och vattentäkter till campingplatser och fornminnen.  Vi går även igenom miljö- och riskrelaterade faktorer, som hur radonhalten varierar, var en översvämning skulle slå, och hur räddningstjänsten kan lösa sina uppgifter.

Del 3: KonsekvensanalysPDF

Här försöker vi att analysera konsekvenser av olika slag som översiktsplanen kan få, på miljö och ekonomi liksom sociala konsekvenser. Vad händer med naturvärdena? Kommer investeringar att betala sig? Hur kommer behovet av skolor och förskolor att se ut om vi blir fler tjörnbor?

MarkanvändningskartaPDF

En detaljerad plankarta där man kan studera planerna för olika områden i kommunen.

SamrådsredogörelsePDF

Här har de inkomna yttrandena under samrådet anonymiserats och sammanfattats.

UtlåtandePDF

Här har de inkomna yttrandena under utställningen anonymiserats och sammanfattats.


Sidan senast uppdaterad 2016-09-06 15.49
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se