Tjörns kommuns logotype
Temperatur 3,4 °C
Medelvind SE 1,3 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Samrådsmöten ÖP 2013

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Utställningen på Billströmska


Under samrådsperioden 23 augusti-18 oktober hölls fyra samrådsmöten. Två av dem var avsedda för allmänheten: den 15 september på Häggvallsskolan och den 29 september på Nordiska Akvarellmuseet. Dessutom hölls ett möte för företag och föreningar den 21 september på Billströmska folkhögskolan.

Uppslutningen var stor: i Häggvall var man ett 80-tal personer och i Skärhamn över 100. På samrådsmötet för föreningsliv och näringsliv var vi var totalt ca 40 personer, inklusive tjänstemän och politiker.

Föredragning av ÖP 2012


Varje samrådsmöte inleddes med en genomgång av Översiktsplan 2013. Den hölls av Bosse Bertelsen ur kommunstyrelsens presidium, med stöttning av Benny Andersson (också från presidiet, liksom oppositionsråd). Martin Johansen, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, var med på de allmänna samrådsmötena för att svara på frågor. Efter presentationerna fick publiken tillfälle att ställa frågor, och många intressanta frågor kom också upp. Därefter fanns möjlighet att ställa frågor till politiker och tjänstemän kring de fyra strategier som Översiktplan 2013 utgår från.

Möte på akvarellen foto Maria Johannessen
Deltagarna fick sedan sitta med i dialoggrupper och arbeta med dels den enkät om Tjörns framtid som ligger med som en del av samrådet, och även diskutera följande frågor:

"Vill du att ni ska bli fler på din ort?"
 
"Vad anser du vara det som kännetecknar Tjörn - öns identitet?"
 
"Vad saknar du på Tjörn idag? Verksamheter resp övrig service."
 
"Hur tror du och vill du att Tjörn ser ut år 2025?"

Intresset att vara med i dialoggrupperna var stort och många givande diskussioner fördes.

Möte i kommunhuset. Foto Tinna Harling.

Den 19 oktober genomfördes även en workshop i Skärhamn för ungdomar mellan 11 och 20 år. Denna workshop var samtidigt en del i ett så kallat "matchmakingprojekt", där unga fick möjlighet att möta sina lokala politiker med ett fokus på framtidsfrågor.

Resultatet av enkäterna, workshoparna och dialoggrupperna  redovisas i den rapport om "Tjörns själ" som tagits fram. Mellan den 25 augusti och 15 september 2012 ställdes alla svar på frågorna om Tjörns identitet och hur medborgarna tror/vill att Tjörn ser ut år 2025 ut på biblioteket i Skärhamn tillsammans med skolbarnens bild av Tjörns identitet mm.

Sidan senast uppdaterad 2016-09-06 15.53
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se