Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Översiktsplan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Översiktsplan 2013 innehåller planer för Tjörns utveckling fram till år 2025.

I översiktsplanen beskriver kommunen sina långsiktiga planer för främst markanvändning och byggande. Hur ska kommunen utvecklas? Vilka värden och områden vill vi bevara? Vad behöver förändras i framtiden?

Planen utgår från fyra strategier:

  • Tjörns roll i regionen
  • Bebyggelsestruktur och utveckling
  • Det goda livet
  • Det robusta samhället

Klicka här för att nå översiktsplanen i sin helhet

Klicka här för en kortversion av översiktsplanen

 

Aktualitetsprövning

2016-12-15 fattade kommunfullmäktige beslut om aktualitetsförklaring av Översiktsplan 2013. Översiktsplanen förklarades huvudsakligen aktuell.

Klicka här för att nå beslutet om aktualitetsförklaring av ÖP 2013PDF

Strukturstrategi

Tjörns strukturbild med de olika utvecklingsområdena - från del 1 av planhandlingarna

Sidan senast uppdaterad 2020-02-20 15.39
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se