Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,1 °C
Medelvind WSW 15,2 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Samhällsplanering med medborgarna i fokus

Störst text
Stor text
Normalstorlek
En översiktsplan tas inte fram av kommunen ensam. Vi lyssnar och samtalar hela tiden med medborgarna, såväl folk i allmänhet som företag och föreningar. Tjänstemännen fick ett politiskt uppdrag att ta fram den nya översiktsplanen genom en särskild dialogmetod som kallas för cultural planning-metoden. Metoden går sammanfattat ut på att försöka identifiera kommunens särskilda värden och även dess brister genom att föra en dialog med medborgarna. Uppslutningen var stor och mycket värdefull kunskap har kommit fram, till stor nytta för politiker och tjänstemän.

Alla hushåll i kommunen fick även ett specialnummer av informationstidningen Vi på Tjörn, som enbart beskrev översiktsplanen och arbetet med den (se länk till höger).

Det som framkommit som det man som Tjörnbo tycker är allra viktigast för framtiden är satsningar på kollektivtrafik, lägenheter, kvalificerade arbetstillfällen och mötesplatser. Man ser det även som viktigt att skapa fler gång- och cykelvägar samt ridvägar.

Det som framkommit som allra viktigast för Tjörns identitet är Havet och även naturen och det som de flesta nämner som det man är mest stolt över är möjligheten att komma ner till vattnet nästan överallt.

Svaren på frågorna har sammanställts genom så kallade "ordmoln" där ett ord blir större ju fler personer som skriver det. Nedan syns ett exempel på svaren på frågan "Vad tycker du kännetecknar Tjörns identitet allra mest?"

På dessa sidor (se länkar till vänster i menyn) beskriver vi den metoder vi använt med dialogarbete enligt den så kallade "Cultural planning" metoden.

Tjörns själ - alla orden
Sidan senast uppdaterad 2016-08-24 13.42
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se