Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind SW 9,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Medborgarnas utställning om Tjörn

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Fooore!

"Foooooore!" av Patrik Jansson

Vad är det som gör Tjörn så speciellt? Vilka värden är det vi måste värna i översiktsplaneringen? För att ta reda på detta genomfördes en form av workshop där alla boende och besökare på Tjörn inbjöds att visa sin bild av ön. Inbjudan fanns tillgänglig på www.tjorn.se samt biblioteket i Skärhamn mellan november och februari 2010/2011.
Inför framtagandet av samrådshandlingar av "Översiktsplan 2012" genomfördes en så kallad "Medborgarnas utställning", där medborgare och besökare fick illustrera sin bild av Tjörn på valfritt sätt på en A5. "Medborgarnas utställning" gjordes i samarbete med HDK (Högskolan för Design och konsthantverk). HDK-studenternas rapport "Tjörn Dokumentation" (som på s. 20-23 redovisar denna processen) finns tillgänglig på www. tjorn.se.

Det som framkommit under "Medborgarnas utställning" är att man som boende och besökare framförallt förknippar Tjörn med havet, skärgården, naturen och djuren. Tjörnbron har även ett starkt symboliskt värde för många. Resultaten av "Medborgarnas utställning" har inarbetats i översiktplanen på så sätt att de är beskrivna i framför allt i Del 3 (konsekvensbeskrivningen) under rubriken "sociala konsekvenser".

I samtalen med skolbarnen under samrådet har även deras bilder av Tjörns identitet varit en utgångspunkt i arbetet.


Tittar man på resultatet är de teman som tas upp som kännetecknande för Tjörn ungefär samma som resultatet av den enkät kring Tjörns själ. Att värna Tjörns identitet innebär alltså att framförallt värna havet, båtlivet, möjligheten att komma ner till vattnet, naturen och djurlivet!
Sidan senast uppdaterad 2012-06-21 11.00

Kontaktuppgifter

Christina Harling
0304-60 11 57

Processledare
0304-60 11 57
christina.harling@tjorn.se

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se