Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,4 °C
Medelvind WSW 16,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tjörns framtida näringsliv

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Tjörns framtida näringsliv
I arbetet med den nya översiktsplanen har några studenter från Högskolan för design och konsthantverk funnits med från början. Efter att först ha studerat hur inflyttningen till kommunen skulle kunna ökas övergick de till att ta fram förslag på hur Tjörns näringsliv kan utvecklas.

De använde en rad metoder för att kartlägga nuläget, önskemål och möjligheter: man höll flera workshopar med olika inriktningar, den uppmärksammade och mycket populära Medborgarnas utställning arrangerades på Nordiska akvarellmuseet liksom en inspirationsverkstad, m.m.

Arbetet har haft en stor inverkan på översiktsplanen. Det finns dokumenterat i två trycksaker som kan laddas ner här:

Tjörns framtida näringsliv - förslagPDF [1,7 MB]

En sammanfattning av arbetet, med tips och förslag på utvecklingsmöjligheter, en summering av kommunens och näringslivets ansvar gentemot varandra, och en s.k. SWOT-analys med styrkor, svagheter, tillfällen och hot (förkortning av eng. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

Tjörns framtida näringsliv - dokumentationPDF [3 MB]

En utförligare beskrivning av metoder och mål, undersökningar och workshopar, jämförelser mellan andra kommuner och Tjörn m.m.

Sidan senast uppdaterad 2011-08-18 16.36
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se