Tjörns kommuns logotype
Temperatur 4,8 °C
Medelvind SW 5,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Strategiska dokument

Störst text
Stor text
Normalstorlek

För att nå de mål som beskrivs i Översiktsplanen behövs gemensamma planeringsförutsättningar, tydlig styrning och uppföljning. I Översiktsplanen finns därför en genomförandeplan som listar ett antal följduppdrag som syftar till att ta fram beslutsunderlag för olika delar inom Tjörns kommun. Varje följduppdrag i Översiktsplan 2013 är ett förslag på åtgärd som syftar till att möta ett behov som Tjörnborna har framfört i dialogarbetet.

Avslutade följduppdrag:

  • Kulturmiljöprogram (Antaget i Kommunfullmäktige november 2015)
  • Bostadsförsörjningsprogram - Antaget 2015-03-26 Kommunfullmäktige
  • Fördjupad utredning av kommunens småbåtshamnar - Godkänt 2014-06-09 Kommunstyrelsen

Pågående följduppdrag:

  • Program för inaktuella detaljplaner för fritidshusområde
  • Aktualisering VA-plan
  • Utbyggnad av befintliga pendelparkeringar samt nybyggnation av nya pendelparkeringar
  • Utbyggnad av gång- och cykelvägar enligt prioritering
  • Prognosarbete

 

Sidan senast uppdaterad 2017-05-10 11.26
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se