Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,0 °C
Medelvind NNE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Avgifter för vatten och avlopp

Sedlar och mynt

Vår vatten- och avloppstaxa består av en anläggningsavgift och en brukningsavgift.

Anläggningsavgiften betalar man bara en gång.

Anläggningsavgiften för en villa baseras på fyra olika delar:

  • servisavgift
  • förbindelsepunktsavgift
  • lägenhetsavgift
  • tomtyteavgift

Den årliga brukningsavgiften består i sin tur av en grundavgift, som är fast, och en rörlig avgiftsdel, som beror på hur mycket vatten du förbrukar.

Den fasta delen finns för att VA-verksamheten har en stor andel fasta kostnader. Det är till exempel räntor och amorteringar på de lån som finansierar utbyggnader.

I snitt använder Tjörnbon 140-160 liter vatten per dygn.

Avgift för vatten och avlopp har höjts enlig beslut av KF och gäller från och med 2020-03-01.

Bakgrund för Tjörns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

I denna taxa hänvisas till "vattentjänstlagen" och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

VA-taxa 2016 är antagen av kommunfullmäktige 2015-10-15. Den är indexreglerad med 1,7 % från 2018-04-01, därefter med 2,27 % från 2019-04-01, samt 1,6 % från 2020-01-01 enligt punkterna 8 och 14 i va-taxan.

Punkt 8. Indexreglering

Avgifter enligt punkterna 5-6 är baserade på indextalet 314,29 (2015-11)i konsumentprisindex KPI(1980=100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Punkt 14. Indexreglering

Avgifter enligt punkterna 9-12 är baserade på indextalet 314,29 (2015-11) i konsumentprisindex KPI (1980=100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Sidan senast uppdaterad 2020-03-09 13.00
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se