Eget dricksvatten

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Vattenpumpen på Bräcke

Kommunen ansvarar för att det finns ett fungerande ledningsnät för dricks- och avloppsvatten. I de delar av kommunen där bebyggelsen är väldigt utspridd saknas ofta ett kommunalt ledningsnät. Här får fastighetsägaren själv ordna med egen brunn och godkänd avloppsanläggning.

Enskild brunn omfattas inte av dricksvattenföreskrifterna. Ta vattenprov med jämna mellanrum för att säkra vattenkvaliteten.

Därför kan det bli tokigt

Vattentillgångarna på Tjörn, liksom på många andra platser i Bohuslän, är begränsade. Flera brunnar har en förhöjd salthalt vilket kan bero på ett överuttag av vatten, bortledande av dagvatten, bergvärmeanläggningar med mera. I de enskilda vattentäkterna är det även vanligt med mangan, järn och fluorid i vattnet. För de centrala delarna av Tjörn finns det risk för radon i grundvattnet.

Emellanåt förekommer förhöjda bakteriehalter i vattnet. Det kan bland annat bero på att ytvattnet har trängt in eller på enskilda avloppsanläggningar med eftersatt underhåll. De förhöjda halterna kan i vissa fall leda till otjänligt vatten.
 
I flera fritidsområden pågår en omvandling till helårsboende. Det medför en ökad belastning på de lokala vattentäkterna och avloppsanläggningarna.

Vatten till andra eller till en kommersiell verksamhet

Om du har en dricksvattenanläggning som producerar i genomsnitt mer än 10 kubikmeter/dygn eller försörjer 50 personer eller fler så ska den registreras hos kommunen. Kommersiella verksamheter, exempelvis restauranger och bed & breakfast, omfattas alltid av livsmedelslagen oavsett producerad mängd.

Sidan senast uppdaterad 2017-01-10 14.46
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se