Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,3 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Vattnet i poolen

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Badring i simbassäng

​Har du en pool bör du tänka på vissa saker. Bland annat på hur du anordnar återströmningsskydd, hur du fyller respektive tömmer den.

Innan du fyller eller tömmer din pool är det viktigt att du kontaktar kommunen så att din påfyllning eller tömning inte är olämplig vid det tillfälle du tänkt dig.

Återströmningsskydd

När du fyller din pool måste du ha ett så kallat luftgap installerat så att påfyllningsslangens mynning inte når vattenytan.

Du får inte lägga en slang på botten och fylla på med vatten. Om trycket i de kommunala ledningarna försvinner, tillfälligt eller långvarigt, kan vattnet från poolen sugas tillbaka in i ledningen och förorena dricksvattnet.

Om din fastighet är ansluten till kommunalt vatten har du sannolikt redan ett återströmningsskydd installerat för att förhindra att vatten sugs tillbaka in i ledningarna. Detta är dock sällan starkt nog att stå emot trycket från vattenmassorna i en pool. Kontrollera detta innan påfyllning.

Tömning

När poolen ska tömmas ska vattnet släppas ut i avloppsledningen, inte i dagvattenledningen eller ut i naturen.

Sidan senast uppdaterad 2018-04-06 14.01
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se