Buskär

Buskär detaljplan godkändes under slutet av 2017 och kräver utbyggnad och förnyelse av ledningar för VSD från befintliga stamstråk.

Projektering är klar och utförandeentreprenad startade i slutet av september 2019. I ett första skede tas prover för att undersöka om eventuella markföroreringar finns. Riskanalys och besiktning av närliggande fastigheter utförs v.40-42 av Metron inför kommande mark- och sprängningsarbeten i Magasinsgatan.

 

Projektledare: Oscar Larsson

Sidan senast uppdaterad 2019-10-03 07.44

Mer information

Här kan det stå lite text som är relaterad till den text som finns i mittspalten. Denna yta kan också bestå av länkar.

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se