Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind SW 9,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kungsviken-Hamngatan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

 

Projektet innebär att för den nya bebyggelsen i Malagaområdet ordna vatten- och avloppsledningar samt minska problem med dagvattensituationen i centrala Skärhamn längs Hamngatan. Projektet omfattar omkoppling av bräddavlopp, rivning av befintlig pumpstation samt nybyggnation av avloppspumpstation och tryckstegringsstation men även nya utloppsledningar för dagvatten och bräddavlopp samt nya dagvattenledningar. Ett öppet dagvattendike mellan gamla Saga-biografen och thairestaurangen kommer också anläggas.

Kommunen försöker styra genomförandet så att det inte ska störa boende eller verksamheter i största möjliga mån. Under arbetets gång kommer tillfälliga vatten- och avloppsledningar kopplas mot berörda fastigheter för att minimera avbrott. Där så behövs skall tillfälliga parkeringsplatser iordningställas.

Entreprenaden startar i mitten av februari och väntas klar i slutet av maj 2020.
Upphandlad utförare är Markbygg Anläggning AB.

 


Platschef:

Carl-Johan Lönnvald Markbygg

0739-171741

 

 


 

Sidan senast uppdaterad 2020-02-03 11.50
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se