Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,5 °C
Medelvind SW 5,8 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kungsviken-Hamngatan

Störst text
Stor text
Normalstorlek

 

Avloppsledningen mellan Kungsvikens och Hamngatans pumpstationer behöver avlastas för att klara den belastning som utbyggnad av detaljplan Malaga medför.

I delar av centrala Skärhamn är dagvattensystemet inte utbyggt för de regnvattenmängder som förekommer idag. Projektet ska därför förbättra ut de dagvattenförande stråk som idag är uttjänta, felkopplade eller underdimensionerade.

I samband med genomförandet ska även delar av dricksvattenledningen förstärkas.

Totalentreprenad, start Q4 2019.

 

 

 

 

Projektledare: Oscar Larsson 

 

Sidan senast uppdaterad 2019-07-09 08.27
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se