Myggenäs-Sörbyvägen

Trafikverket projekterar en cirka 1,2 kilometer lång gång- och cykelväg längs med väg 160, mellan Myggenäs centrum och infarten till Sörbyvägen i Tjörns kommun (Figur 1).

Vid Myggenäs centrum kopplas gång- och cykelvägen samman med befintlig gång- och cykelväg, vilken löper vidare österut till Stenungsunds kommun.

 

Figur 1. Den lila markeringen visar gång-och cykelvägens sträckning utmed väg 160


Kommunen planerar för att lägga ner VA-ledningar i samband med byggnationen av gång- och cykelvägen. Kommunen utför projektering och bygghandling av VA-ledningar. Avsikten är att Trafikverket ska arbeta in Kommunens bygghandling i bygghandlingen för gång- och cykelvägen samt utföra det fysiska arbetet med ledningarna.

Sidan senast uppdaterad 2019-11-18 14.58
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se