Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,1 °C
Medelvind SW 7,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Nordviksgärde-Märkesten

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Bakgrund

Nya VA-ledningar från rondellen vid Nordviksberg, mot Nordvik och vidare till Märkesten ger möjlighet att pumpa spillvatten från Utäng och Kroksdal till Ängholmen ARV utan att behöva leda det genom centrala Skärhamn.

Projektet tillgodoser även kommande planprogram i Märkesten med vatten och avlopp.

Politiskt beslut om verksamhetsområde

  • Fastigheter inom fet svart markering på översiktskartan ingår i kommunalt verksamhetsområde och kommer bli anmodade att ansluta sig till kommunalt VA.
  • Närliggande fastigheter ges möjlighet till avtalsanslutning – dvs. att i egen regi gräva och ansluta sig mot kommunens ledningsnät.
  • Kommunen löser in avloppsanläggningar som inte är äldre än 10 år. Åldersavdraget är 10% per år mot inköpskostnaden.
  • Projektering startar i vinter – vi ber om överseende med att mät- och geoteknisk personal kommer vistas i området. Projektet väntas stå klart i sin helhet inom ett par år.

Verksamhetsområde

Sidan senast uppdaterad 2019-11-18 09.17
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se