Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,2 °C
Medelvind SW 9,4 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Stora Dyrön

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Omläggning VA

Arbetet med omläggning av befintliga ledningar samt nyanläggning av dagvattenledningen har påbörjats på Skolvägen. Dagvattenledningen fortsätter från Skolvägen bredvid Hagvägen (mot Norra hamnen) till diket som har rensats.

Schaktningsarbetet för nya ledningar (vatten, spillvatten och dagvatten) har påbörjats förbi kyrkan på Hamnvägen och kommer att fortsätta under januari/februari 2020.

Under januari/februari påbörjas arbetet med ledningarna på Hamnvägen, från korsningen Västervägen/Hamnvägen förbi affären till korsningen Rösseliden/Hamnvägen.

 

 

Projektledare: Lennart Kedeborn


Utförare: Markbygg AB

 

 

 

Sidan senast uppdaterad 2020-01-03 10.20
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se