Stora Dyrön

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Omläggning VA

En projektering pågår gällande omläggning av vatten och avlopp på Stora Dyrön. Gator som berörs är vid skolan och fotbollsplanen, delar av Hagvägen och delar av Hamnvägen.

Projekteringen är inne i ett slutskede. När projekteringen är färdig så kommer en entreprenör att handlas upp och där efter kan entreprenadarbetena starta. Tjörns kommuns plan är att komma igång med entreprenadarbetena i slutet av 2019 och att arbetena ska vara klara i god tid innan sommarsäsongen 2020.

Som ett led i förberedelsearbetena inför kommande entreprenad, är ett företag som heter Metron Miljökonsult AB anlitade av Tjörns kommun. Metron ska utföra dokumentation längs de sträckor som entreprenadarbetena ska utföras. Metron behöver vid denna första dokumentation inte tillträde till någons fastighet utan allt arbete sker från tomtgräns. Metron kommer att påbörja sitt arbete i slutet av vecka 20 2019 eller i början av vecka 21 2019.

I nästa skede kommer Metron att utföra besiktning av de fastigheter som de anser kommer bli berörda. Metron kommer då att kontakta respektive fastighetsägare separat för att boka tid.

 

 

Projektledare: Lennart Kedeborn

Projektör: ÅF Uddevalla, Carola Dahlgren
Utförare: enligt ramavtal

Sidan senast uppdaterad 2019-11-18 14.58

Kontaktuppgifter

Lennart Kedeborn













Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se