Tjörn kommuns logga, till startsidan

Hållbarhet och mänskliga rättigheter

Tjörns kommun ska vara en kommun för alla. Här ska alla människor oavsett etnicitet, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning erbjudas goda möjligheter att uppnå livsmål och förverkliga drömmar. Kulturell och mänsklig mångfald ska bidra till attraktivitet liksom jämlikhet och jämställdhet.

Långsiktigt ansvar för hållbarhet

Tjörns kommun tar långsiktigt ansvar för att vår planet, och vår lokala miljö, ska fortsätta kunna ge oss människor det som vi behöver för att må bra, och få våra behov uppfyllda. Vatten och hav är prioriterade frågor.

Agenda 2030

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling ingår tre dimensioner av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Folkhälsoarbete

Vi har rätt till en god hälsa genom hela livet, oavsett bakgrund och förutsättningar. För att nå dit arbetar vi aktivt för en jämlik hälsa.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 31 augusti

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet