Tjörn kommuns logga, till startsidan

Anslagstavlan

På Tjörns kommuns officiella anslagstavla sitter de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att göra tillgängliga genom att publicera dem på en digital anslagstavla på webbplatsen. Det vanligaste är justering av protokoll från kommunens olika nämnder.

Digital anslagstavla

Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder är justerade samt kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Sammanträdesdatum

2021-09-22

Organ

Kommunfullmäktige

Paragrafer

154-183

Anslaget sätts upp

2021-09-27

Anslaget tas ner

2021-10-19

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson


Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder den 21 oktober 2021, kl. 18:00, Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn. För fullständig ärendelista, se här Pdf, 116 kB..

Information

Sammanträdet genomförs med fysisk närvaro i Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn. För att göra sammanträdet så smidigt som möjligt rekommenderar presidiet starkt att samtliga ledamöter och ersättare använder Presidium.

Vid sammanträdet kommer utmärkelsen Årets Tjörnbo att delas ut av kommunfullmäktiges presidium, där nomineringar inkommit från kommunens invånare.

Sammanträdesdatum

2021-10-07

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

172

Anslaget sätts upp

2021-10-08

Anslaget tas ner

2021-11-01

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson


Sammanträdesdatum

2021-10-07

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

173-194

Anslaget sätts upp

2021-10-12

Anslaget tas ner

2021-11-03

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson


Sammanträdesdatum

2021-09-22

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafer

163-183

Anslaget sätts upp

2021-09-29

Anslaget tas ner

2021-10-21

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson


Sammanträdesdatum

2021-09-21

Organ

Socialnämnden

Paragrafer

165-195

Anslaget sätts upp

2021-09-28

Anslaget tas ner

2021-10-19

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius


Sammanträdesdatum

2021-09-21

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

206-224

Anslaget sätts upp

2021-09-21

Anslaget tas ner

2021-10-12

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2021-10-12

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

225-244

Anslaget sätts upp

2021-10-12

Anslaget tas ner

2021-11-02

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2021-09-29

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafer

272-301

Anslaget sätts upp

2021-10-07

Anslaget tas ner

2021-10-29

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Carina Eliasson


Sammanträdesdatum

2021-09-23

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafer

98-115

Anslaget sätts upp

2021-09-27

Anslaget tas ner

2021-10-11

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Matilda Nordh


Sammanträdesdatum

2021-10-06

Organ

Valnämnden

Paragrafer

1-2

Anslaget sätts upp

2021-10-08

Anslaget tas ner

2021-10-29

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Sammanträdesdatum

2021-09-15

Organ

Överförmyndarnämnden

Paragrafer

40-48

Anslaget sätts upp

2021-09-15

Anslaget tas ner

2021-10-07

Protokollets förvaring

Överförmyndarenheten

Sammanträdesdatum

2021-10-04

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafer

96-110

Anslaget sätts upp

2021-10-06

Anslaget tas ner

2021-10-27

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Britta Leander


Om anslagstavlan

Anslagstavla kallas en bestämd yta som avses för att sprida information. Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet publiceras på den digitala anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.

Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det datum de de publicerats på den digitala anslagstavlan. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet. Kontaktuppgifter till nämndsekreterare finns i nedanstående länk.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 15 oktober

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet