Tjörn kommuns logga, till startsidan

Anslagstavlan

På Tjörns kommuns officiella anslagstavla sitter de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att göra tillgängliga genom att publicera dem på en digital anslagstavla på webbplatsen. Det vanligaste är justering av protokoll från kommunens olika nämnder.

Digital anslagstavla

Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder är justerade samt kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Sammanträdesdatum

2021-12-16

Organ

Kommunfullmäktige

Paragrafer

234-257

Anslaget sätts upp

2021-12-22

Anslaget tas ner

2022-01-13

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson


Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder den 27 januari 2022, kl. 18:00, Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn samt digitalt via Teams. För fullständig ärendeförteckning, se här Pdf, 112 kB..

Information

Deltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde kommer för samtliga ledamöter och ersättare att ske på distans, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-05-14/§83. Incheckning kommer att ske från kl. 17:30.

Fullmäktiges presidium kommer närvara och leda sammanträdet i kommunhuset där även webbsändningen anordnas. I dessa tider vill vi uppmana allmänheten till att ta del av sammanträdet via webbsändningen och beakta Folkhälsomyndighetens skärpta råd för att motverka spridning av Covid-19.

Sammanträdesdatum

2022-01-13

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

1-2

Anslaget sätts upp

2022-01-14

Anslaget tas ner

2022-02-07

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson


Sammanträdesdatum

2022-01-13

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

3-23

Anslaget sätts upp

2022-01-18

Anslaget tas ner

2022-02-09

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson


Sammanträdesdatum

2021-12-16

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafer

228-248

Anslaget sätts upp

2021-12-21

Anslaget tas ner

2022-01-12

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson


Sammanträdesdatum

2021-12-15

Organ

Socialnämnden

Paragrafer

251-272

Anslaget sätts upp

2021-12-22

Anslaget tas ner

2022-01-12

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius


Sammanträdesdatum

2021-12-30

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

303-307

Anslaget sätts upp

2021-12-30

Anslaget tas ner

2022-01-20

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2022-01-11

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

1-15

Anslaget sätts upp

2022-01-11

Anslaget tas ner

2022-02-01

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2022-01-19

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafer

1

Anslaget sätts upp

2022-01-19

Anslaget tas ner

2022-02-10

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Annie Frid


Sammanträdesdatum

2022-01-19

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafer

2-25

Anslaget sätts upp

2022-01-21

Anslaget tas ner

2022-02-14

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Annie Frid


Sammanträdesdatum

2021-12-21

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Paragrafer

153-167

Anslaget sätts upp

2021-12-22

Anslaget tas ner

2022-01-12

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Matilda Nordh


Sammanträdesdatum

2022-01-12

Organ

Valnämnden

Paragrafer

1-15

Anslaget sätts upp

2022-01-21

Anslaget tas ner

2022-02-14

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Sammanträdesdatum

2021-12-08

Organ

Överförmyndarnämnden

Paragrafer

54-59

Anslaget sätts upp

2021-12-08

Anslaget tas ner

2021-12-30

Protokollets förvaring

Överförmyndarenheten

Sammanträdesdatum

2021-12-13

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafer

122-141

Anslaget sätts upp

2021-12-14

Anslaget tas ner

2022-01-04

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Britta Leander


Om anslagstavlan

Anslagstavla kallas en bestämd yta som avses för att sprida information. Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet publiceras på den digitala anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.

Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det datum de de publicerats på den digitala anslagstavlan. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet. Kontaktuppgifter till nämndsekreterare finns i nedanstående länk.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 21 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet