Tjörn kommuns logga, till startsidan

Anslagstavlan

På den här sidan kan du se Tjörns kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan sitter de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att göra tillgängliga genom att publicera dem på en digital anslagstavla på webbplatsen. Det vanligaste är justering av protokoll från kommunens olika nämnder.

Digital anslagstavla

Här meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder är justerade samt kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas.

Kungörelse
Kommunfullmäktige sammanträder den 17 september 2020, kl. 18:30, Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn. För fullständig ärendelista, se följande länk.
Ta del av handlingarna till sammanträdet här (45 Mb).

Information
Det av regeringen meddelade förbudet mot allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare påverkar formellt inte möjligheterna för att hålla sammanträden med fullmäktige.

Åskådare kan ta del av sammanträdet via bildskärm i foajén. I dessa tider vill vi uppmana allmänheten till att ta del av sammanträdet via webbsändningen och beakta Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att motverka spridning av Covid-19.

Sammanträdesdatum

2020-08-27

Organ

Kommunfullmäktige

Paragrafer

113-134

Anslaget sätts upp

2020-09-01

Anslaget tas ner

2020-09-23

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Johan Nilsson

Sammanträdesdatum

2020-09-03

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

155 (omedelbar justering)

Anslaget sätts upp

2020-09-04

Anslaget tas ner

2020-09-25

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Torbjörn Hall

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-09-03

Organ

Kommunstyrelsen

Paragrafer

156-184

Anslaget sätts upp

2020-09-08

Anslaget tas ner

2020-09-30

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Torbjörn Hall

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-08-20

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafer

131-157

Anslaget sätts upp

2020-08-24

Anslaget tas ner

2020-09-15

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Torbjörn Hall

Protokoll

Sammanträdesdatum

2020-08-25

Organ

Socialnämnden

Paragrafer

166-174

Anslaget sätts upp

2020-08-27

Anslaget tas ner

2020-09-18

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius


Sammanträdesdatum

2020-07-14

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

152-153

Anslaget sätts upp

2020-07-14

Anslaget tas ner

2020-08-05

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2020-07-15

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

154-171

Anslaget sätts upp

2020-07-15

Anslaget tas ner

2020-08-06

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2020-08-18

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

172-189

Anslaget sätts upp

2020-08-18

Anslaget tas ner

2020-09-09

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2020-09-08

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Paragrafer

190-203

Anslaget sätts upp

2020-09-08

Anslaget tas ner

2020-09-30

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Emma Dolonius

Protokoll


Sammanträdesdatum

2020-08-26

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafer

205-232

Anslaget sätts upp

2020-08-31

Anslaget tas ner

2020-09-22

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Annie Frid


Sammanträdesdatum

2020-09-16

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafer

233-255

Anslaget sätts upp

2020-09-18

Anslaget tas ner

2020-10-12

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Annie Frid


Sammanträdesdatum

2020-09-14

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Paragrafer

64-77

Anslaget sätts upp

2020-09-15

Anslaget tas ner

2020-10-06

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Britta Leander


Sammanträdesdatum

2020-09-09

Organ

Överförmyndarnämnden för Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund

Paragrafer

36-49

Anslaget sätts upp

2020-09-10

Anslaget tas ner

2020-10-01

Protokollets förvaring

Överförmyndarenheten

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Om anslagstavlan

Anslagstavla kallas en bestämd yta som avses för att sprida information. Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet publiceras på den digitala anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktig information att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Det betyder att protokollet är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.

Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det datum de de publicerats på den digitala anslagstavlan. Om du vill överklaga ett beslut, kontakta sekreteraren för den nämnd som fattat beslutet. Kontaktuppgifter till nämndsekreterare finns i nedanstående länk.

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafer

204

Anslaget sätts upp

2020-08-26

Anslaget tas ner

2020-09-17

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Annie Frid


Sammanträdesdatum

2020-08-26

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Paragrafer

205-232

Anslaget sätts upp

2020-08-31

Anslaget tas ner

2020-09-22

Protokollets förvaring

Kommunhuset i Skärhamn

Utdragsbestyrkande

Annie FridSidansvarig Johan Nilsson/Senast uppdaterad 18 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet