Tjörn kommuns logga, till startsidan

Sammanträdeskalender

När sammanträder politikerna nästa gång? Här kan du se planerade möten för kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Du är välkommen att följa kommunfullmäktiges sammanträden på plats eller på webben.

Datum för sammanträden 2022

Nedan finns de datum som nämnder och bolag sammanträder under 2022.

Kommunfullmäktige

jan
27

feb
24

mars
24

april
21

maj
19

juni
16

juli
-

aug
-

sep
22

okt
20

nov
17

dec
15

Kommunstyrelsen

jan
13

feb
10

mars
10

april
7

maj
5

juni
2

juli
-

aug
-

sep
8

okt
6

nov
3

dec
1

Kommunstyrelsens arbetsutskott

jan
27

feb
24

mars
24

april
21

maj
19

juni
-

juli
-

aug
25

sep
22

okt
20

nov
17

dec
15

Barn- och utbildningsnämnden

jan
20

feb
17

mars
17

april
28

maj
25

juni
21

juli
-

aug
-

sep
29

okt
27

nov
24

dec
20

Kultur- och fritidsnämnden

jan
-

feb
7

mars
21

april
-

maj
2

juni
13

juli
-

aug
-

sep
5

okt
3

nov
7

dec
12

Samhällsbyggnadsnämnden

jan
19

feb
16

mars
23

april
20

maj
18

juni
22

juli
-

aug
24

sep
28

okt
19

nov
16

dec
14

Socialnämnden

jan
26

feb
23

mars
30

april
27

maj
24

juni
22

juli
-

aug
-

sep
21

okt
26

nov
30

dec
21

Socialnämndens arbetsutskott

jan
11, 26

feb
8, 23

mars
8, 30

april
12, 27

maj
10, 24

juni
7, 22

juli
5

aug
9, 23

sep
6, 21

okt
11, 26

nov
8, 30

dec
6, 21

Kommunrevisionen

jan
17

feb
14

mars
14

april
11

maj
9

juni
7

juli
-

aug
-

sep
12

okt
10

nov
7

dec
5

Valnämnden

jan
12

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Tjörns kommunala förvaltningsbolag

* Årsstämma

jan

feb

mars
22

april
13*

maj
27

juni
1

juli

aug

sep

okt
24

nov

dec
19

Tjörns Bostads AB

* Årsstämma

jan

feb

mars
14

april
13*

maj
24

juni

juli

aug

sep

okt
12

nov

dec
7

Tjörns Måltids AB

* Årsstämma

jan

feb

mars
16

april
13*

maj
25

juni

juli

aug

sep

okt
10

nov

dec
5

Tjörns Hamnar AB

* Årsstämma

jan

feb

mars
25

april
13*

maj
24

juni

juli

aug

sep

okt
14

nov

dec
9

Datum för sammanträden 2023

Nedan finns de datum som nämnder och bolag sammanträder under 2023. Beslut för datum har inte tagits för alla nämnder och styrelser ännu, när beslut har tagits kommer sidan att uppdateras med datum.

Kommunfullmäktige 2023

jan
26

feb
23

mars
23

april
20

maj
17

juni
15

juli
-

aug
-

sep
21

okt
19

nov
16

dec
14

Kommunstyrelsen 2023

jan
12

feb
9

mars
9

april
6

maj
4

juni
1

juli
-

aug
-

sep
7

okt
5

nov
2

nov
30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023

jan
27

feb
24

mars
23

april
20

maj
17

juni
-

juli
-

aug
24

sep
21

okt
19

nov
16

dec
14


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 oktober

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet