Tjörn kommuns logga, till startsidan

Dialog och synpunkter

En god dialog och ett gott samarbete med Tjörnborna, företagen och besökarna är en viktig grund för vårt utvecklingsarbete. Det ska genomsyra arbetet, både i det dagliga mötet och i de större besluten.

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter på Tjörns kommun eller våra verksamheter? Klagomål? Frågor? Idéer?

Invånardialoger

Invånardialog i Tjörns kommun är en strukturerad dialog om
samhällsfrågor mellan politiker och invånare som ett tydligt inslag och underlag inför beslut i kommunen. Frågor lämpliga för invånardialog är ofta av långsiktig och strategisk karaktär.

Ungdomsdialog

Ungdomsdialogen agerar som en kanal mellan politiker och ungdomar för att hjälpa politiker som inför stora beslut vill förstå ungas behov och unga som vill vara delaktiga och påverka sin situation.

Allmänhetens frågestund

Vid vissa tillfällen är allmänheten inbjuden till kommunfullmäktiges sammanträden för att ställa frågor.Det är kommunfullmäktiges presidium som beslutar att allmänhetens frågestund ska hållas. De hålls när kommunfullmäktige ska

  • besluta om budget för kommande år
  • godkänna årsredovisningen
  • behandla särskilt viktiga och omfattande ärenden.

Så här går det till

Frågestunden startar i samband med att det aktuella ärendet behandlas. Frågorna ska röra ärendet och du ska närvara personligen för att få dina frågor besvarade.

Frågor bör lämnas in till kommunkansliet senast måndag kl 12 den vecka sammanträdet äger rum. Om du lämnar in dina frågor i förväg så har den som ska besvara frågan större möjlighet att förbereda ett bra svar till dig.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 augusti

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet