Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ÖP-dialog

Som en del av arbetet med ny översiktsplan (ÖP) för Tjörn har du under sommaren 2021 kunnat vara med och berätta hur ser på framtidens Tjörn. Stort tack till dig som har bidragit med din kunskap och åsikt!

ÖP-dialogen fortsätter på olika sätt under höst och vinter 2021–2022. De grupper vi inte kunde nå i sommarens digitala dialog, bland annat barn, unga och funktionsvarierade personer, träffar vi vid särskilda möten i skolan och på fritidscentra. Vi fördjupar även dialogen kring Tjörns landsbygd genom att träffa aktörer inom jordbruk, besöksnäring, friluftsliv, naturskydd och mindre ösamhällen. Vi spelar in nya poddavsnitt utifrån de idéer och frågor vi har fått in från dialogdeltagarna så här långt.

Arbetet med att sammanställa och analysera dialogresultatet är påbörjat, och de första rapporterna från dialogen presenteras på kommunens hemsida under början av 2022. Fortsätt att hålla utkik!

Kontakt

Karin Löfgren

Översiktsplanarkitekt


Sidansvarig/Senast uppdaterad 30 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet