Tjörn kommuns logga, till startsidan

Göteborgsregionens strukturbild kustzon

Göteborgsregionens fördjupade strukturbild för kustzonen är ett strategidokument som innehåller sex gemensamma överenskommelser.
Överenskommelserna utgör en gemensam grund för hur kust- och havsområdet från Kungsbacka i söder och Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.

De sex överenskommelserna

  • Skärgårdssamhällens och kustnära landsbygdens identitet och karaktär
  • Levande samhällen där människor kan bo och verka hela året
  • Hållbara maritima näringar
  • Tillgänglig och attraktiv skärgård och kustzon
  • Kustnära jordbruk för livsmedelsproduktion och öppna landskap
  • Långsiktigt hållbar användning av havet och ekosystem i balans.

Sidansvarig/Senast uppdaterad 30 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet