Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,3 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Fråga & tyck

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Säg vad du tycker! Fråga oss!

Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster? Då kan du hjälpa oss att bli bättre. Gå till sidan Fråga och tyck! och ställ dina frågor eller lämna dina synpunkter.

Har du synpunkter eller klagomål på skolan?

Läs mer här om vad som gäller.

Har du synpunkter eller klagomål på politiken?

För politiska frågor, kontakta din politiker.

Bekräftelse

När du lämnat in din synpunkt får du inom två arbetsdagar en bekräftelse på att den tagits emot. I bekräftelsen står det vem som ansvarar för att din synpunkt behandlas.

Besked inom tio arbetsdagar

Inom tio arbetsdagar får du ett besked om vad som händer med din synpunkt.

Dina synpunkter blir en allmän handling 

Alla inkomna synpunkter registreras och följs upp. Även dina personuppgifter registreras i ett datasystem och blir, liksom synpunkten, en allmän handling.

Detta innebär att din synpunkt blir offentlig handling som alla har rätt att ta del av, förutsatt att den inte innehåller uppgifter som behöver sekretesskyddas. Tänk på detta när du lämnar din synpunkt!

Du kan vara anonym

Du kan välja att vara anonym då du lämnar din synpunkt. Men då kan vi inte återkomma till dig med besked eller för att få mer information om ärendet.

Sidan senast uppdaterad 2018-12-07 11.35
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se