Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind WSW 4,5 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Fråga & tyck - frågor och svar

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Varför har Tjörns kommun "Fråga och tyck"?

  • För att öka kommuninvånarnas delaktighet och inflytande.
  • För att föra en dialog med dig som använder våra tjänster.
  • För att förbättra våra verksamheter. Du som använder våra tjänster kan hjälpa oss med detta.
  • För att skapa likvärdighet i service, bemötande och tillgänglighet.
  • För att få en bättre överblick över de synpunkter som våra kunder har. 

Får jag vara anonym?

Ja. Men de som väljer att lämna sina synpunkter anonymt kommer inte att få ett personligt svar.

Vem får ta del av de synpunkter som kommer in?

De synpunkter som kommer in registreras och är allmänna handlingar. Detta innebär att alla får ta del av dem (offentlighetsprincipen), förutsatt att de inte innehåller uppgifter som behöver sekretsskyddas. Bestämmelserna om allmänna handlingar finns i Tryckfrihetsförordningen, kapitel 2. Inskränkningarna finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Vilka uppgifter ska sekretessbeläggas?

Regler om när uppgifter ska sekretessbeläggas finns i offentlighets- och sekretesslagen. Reglerna om skydd av enskilds personliga förhållanden anges i avdelning 5, kapitlen 21- 40). Varje förvaltning har kunskap och ansvar för de sekretessregler som berör respektive verksamhet.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.19
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se