Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,6 °C
Medelvind WSW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kvalitetsdeklaration dricksvattenförsörjning – enskild kund

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. På Tjörn produceras det mesta dricksvattnet i Tolleby vattenverk. Kvalitetskraven för kommunalt vatten är höga och vattnet kontrolleras regelbundet både vid vattenverket och ute i ledningsnätet.

Denna kvalitetsdeklaration gäller för normal hushållsanvändning och användning för skolor, vårdinrättningar etc. För verksamhetskunder som använder vatten i sin produktion, till sprinkler med mera ska vi försöka underlätta för verksamheten, men Tjörns kommun kan inte garantera volymer, tider eller avstånd på samma sätt som för normal hushållsanvändning.

Mer information om dricksvattenförsörjning hittar du på sidan Vatten och avlopp.

Vi lovar

När det gäller dricksvattenförsörjning för enskild kund lovar vi att:

  • Du ska få ett gott och hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd enligt Livsmedelsverkets normer.
  • Leveransavbrott ska inte vara längre än 24 timmar åt gången.
  • Vid planerade leveransavbrott ska du från start av avbrottet kunna hämta vatten vid en vattenpost/tillfälligt tappställe max 500 meter bort, inom verksamhetsområdet.
  • Vid oplanerade leveransavbrott ska du inom 4 timmar kunna hämta vatten vid en vattenpost/tillfälligt tappställe max 500 meter bort, inom verksamhetsområdet.
  • Vid otjänligt vatten, ska du inom 24 timmar kunna hämta dricksvatten vid en vattenpost/tillfälligt tappställe max 500 meter bort, inom verksamhetsområdet.
  • Vid planerade leveransavbrott ska du som är villakund få information senast 2 dygn före avbrottet ska inträffa. Är du verksamhetskund ska du få information om avbrottet senast 2 veckor i förväg.
  • Det ska finnas personal i ständig beredskap som tar hand om larm och fel på vettenverk och ledningsnät.

Vi förväntar oss av dig

För att vi ska kunna hålla det vi lovar förväntar vi oss av dig att du:

  • Anmäler fel i dricksvattenförsörjningen till Tjörns kundcenter på tel 0304-60 10 10.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Om vi inte håller det vi lovar ger Tjörns kommun följande kompensation:

  • Vid oplanerade leveransavbrott som varar längre än 24 timmar, kompenseras kunden motsvarande två veckors fast brukningsavgift per påbörjad 24-timmarsperiod som leveransavbrottet varat. Denna garanti gäller från det att du anmält felet till kundcenter.
  • Vid otjänligt vatten och kokningsrekommendation i minst 2 veckor, ges kompensation mostvarande fast brukningsavgift för dricksvatten. Denna kompensation får du utan att du anmäler felet till kundcenter.


Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.51

Kontakt

Felanmälan när det gäller dricksvattenförsörjningen görs till Tjörns kundcenter, 0304-60 10 10.

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta expeditionen för sektor Samhällsbyggnad.

Expeditionen 
0304-60 11 48  samhallsbyggnad@tjorn.se

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via ”Fråga och tyck”

Mer information

Puff Driftinformation
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se