Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,8 °C
Medelvind SW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kvalitetsdeklaration allmänkultur för vuxna

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Målsättning är att Tjörns kommun ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner. Kulturen på Tjörn ska leva året omoch att kultur ska utgöra en självklar del i Tjörnbons vardag.

Vi lovar

När det gäller allmänkultur lovar vi att

  • du som medborgare får ett vänligt och professionellt bemötande av personalen
  • arbeta för att skapa förutsättningar för nya konst- och kulturinitiativ i samverkan med aktörer inom konst- och kulturområdet
  • utveckla inflytande, samverkan och medskapande inom konst- och kulturområdet
  • genom föreningslivet stödja utåtriktade kulturarrangemang
  • erbjuda ett brett utbud av kvalitativa arrangemang.

Vi förväntar oss av dig

För att vi ska kunna hålla det vi lovar, förväntar vi oss av dig att·        

  • du vid synpunkt på vår kvalitetsdeklaration och de mål vi satt upp där mejlar till www.tjorn.se under rubriken ”Fråga och tyck” och i ärenderaden skriver Synpunkt på kvalitetsdeklaration·        
  • du, om vi inte svarar i telefon, läser in ett korrekt meddelande med namn ochtelefonnummer, och att det gäller synpunkt på kvalitetsdeklarationen

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr hända att kvalitetsdeklarationen av olika skäl inte kan hållas. Ifall det inträffar ska du informeras om detta så snart som möjligt. Du ska också få en förklaring till varför kvalitetsdeklarationen inte hålls.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.53
Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar, var god kontakta oss via uppgifterna nedan.

Mejla till kultur.fritid@tjorn.se
eller posta till
Tjörns kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
471 80 Skärhamn.

Du kan även lämna in synpunkter och klagomål via Fråga och tyck

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se