Kvalitetsdeklaration beslut och individuell genomförandeplan inom boende enligt LSS

Störst text
Stor text
Normalstorlek

LSS betyder Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Lagen säger att människor med funktionshinder har rätt till extra hjälp och stöd för att kunna leva ett bra liv. Till exempel har du rätt att bo i en bostad med särskild service där det finns personal som hjälper dig med det du behöver. Det kan vara hjälp med att äta och dricka, att tvätta dig och klä på dig eller att gå ut och träffa människor. Det är du som bestämmer vilken hjälp du vill ha och tillsammans med personalen bestämmer ni hur ni ska göra.

Det finns två olika sorters boende med särskild service. Gruppboende är till för dig som behöver mycket hjälp. I ett gruppboende har du en egen lägenhet och tillgång till gemensamma lokaler. I gruppboendet finns det personal nära dygnet runt. Serviceboende är till för dig som klarar dig rätt så bra själv men som behöver hjälp med vissa saker. I serviceboendet finns det ett antal lägenheter i samma område. I närheten av din lägenhet finns det en gemensam lägenhet och personal.

Ansöka om särskilt boende inom ramen för LSS

Frågor och ansökan om särskilt boende enligt LSS görs hos socialsekreteraren i mottagningsgruppen.

Information om bostad med särskild service som Tjörns kommun erbjuder hittar du på vår webbplats under rubrikerna Omsorg & hjälp/Boende (se länk till höger).

Vi lovar

När du lämnat ansökan för bostad med särskild service enligt LSS så lovar vi att du ska få ett beslut inom tre månader. För att du ska få dina behov tillgodosedda ansvarar enhetschefen på det särskilda boendet att en individuell genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och/eller dina företrädare. Genomförandeplanen följs därefter upp var 6:e månad eller vid behov.

Vi förväntar oss av dig

Vi förväntar oss att du lämnar den information och de underlag som vi behöver för att fatta beslut och att du utifrån dina förutsättningar samarbetar kring framtagandet av en individuell genomförandeplan utifrån biståndsbeslutet.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Det kan tyvärr ibland vara så att vi inte kan hålla det vi lovar. Om vi av olika anledningar inte uppfyller kvalitetsdeklarationen kan du kontakta enhetschefen och få en förklaring.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 10.15
Kontakt

Om du upplever att vi inte håller vad vi lovar när det gäller beslut och individuell genomförandeplan inom boende LSS, kontakta nedanstående personer.

Enhetschefer
Samlad myndighetsutövning, 0304-60 10 82

Övergårdsvägens serviceboende, 0304-60 10 55

Höviksnäs gruppboende,
0304-60 10 55

Fågelkärrsvägens gruppboende, 0304-60 10 55

Skärhamns gruppboende,
0304-60 16 54

Kållekärrs gruppboende,
0304-60 16 54

Tubbegatans verksamheter,
0304-60 16 54

E-mail: sociala@tjorn.se

Avdelningschef
Individ- och familjeavdelningen, 0304-60 10 86

Ansökan om bostad med särskild service enligt LSS
Mottagningsgruppen
0304-60 19 99, mottagningsgruppen@tjorn.se


Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se