Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,0 °C
Medelvind ENE 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Medborgarundersökning

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Medborgarundersökning SCB

Tjörn har trygga kommuninvånare

När Statistiska centralbyrån (SCB) summerar årets medborgarunder-sökning står det åter klart att Tjörn är en trygg kommun att bo i och som man kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till.

Medborgarundersökningen ger invånarna en möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Frågorna är indelade i tre huvudområden:

Kommunen som plats att bo och leva på – jämfört med samtliga deltagande kommuner
Tjörns Nöjd-Region-Index (NRI) som mäter hur bra kommunen anses vara att bo och leva på är 64 för årets undersökning, genomsnittet i undersökningen är 62. Betygsindex för frågeområdena trygghet och rekommendation får högre betyg än genomsnittsresultatet. Drygt hälften av Tjörnborna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tjörn. För frågeområdena arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, kommersiellt utbud och kommunikationer får Tjörn ett lägre betygsindex än genomsnittsresultatet.

För att få nöjdare invånare bör kommunen, enligt undersökningen, prioritera bostadsfrågan.

Kommunens verksamheter - jämfört med samtliga deltagande kommuner
Nöjd-Medborgar-Index (NMI) mäter vad invånarna anser om kommunens verksamheter. Tjörns NMI är 48, genomsnittet i undersökningen är 56. Tjörnborna ger området kultur ett högre betyg än genomsnittet.

För att få nöjdare invånare bör kommunen, enligt undersökningen, prioritera verksamheterna äldreomsorg, miljöarbete, gymnasieskola samt gator och vägar.

Inflytandet i kommunen - jämfört med samtliga deltagande kommuner
Det sammanfattade Nöjd-Inflytande-Index (NII) är 37 för Tjörn, genomsnittet i undersökningen är 42. Frågeområdena har lägre betygsindex än genomsnittsresultatet.

För att få nöjdare invånare bör kommunen, enligt undersökningen, prioritera frågeområdena påverkan och förtroende.

SCB:s medborgarundersökning
Tjörns kommun deltar sedan 2007 i SCB:s medborgarundersökning. Hösten 2018 deltog 111 svenska kommuner i medborgarunder-sökningen. Enkäten gick ut till 1200 Tjörnbor mellan 18-84 år hösten 2018. 45 procent av dem besvarade enkäten.

För varje område tas ett sammanfattande index fram utifrån skalan 0-100. För att kunna värdera resultaten beräknas ett genomsnitt för de kommuner som gjorde medborgarundersökningar under hösten 2018. SCB pekar också ut områden som kommunen bör uppmärksamma för att få nöjdare medborgare. De frågeområden som prioriteras förväntas vid en förbättring ha stor påverkan på helhetsbetygen.


Sidan senast uppdaterad 2019-02-26 13.58
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se