Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,0 °C
Medelvind NNE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Budget med mål

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Budgeten innehåller mål och riktlinjer för verksamheten och ekonomin under året.

För ekonomin beskrivs de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten innehåller även en plan för ekonomin för ytterligare två år utöver budgetåret.

Äldre budgetdokument


Beslut om budget

Budgeten för kommunen och de kommunala bolagen beslutas av kommunfullmäktige i juni månad. Därefter arbetar nämnder och bolagsstyrelser fram detaljbudgetar för sina verksamheter som ska vara beslutade i respektive nämnd och bolagsstyrelse senast den sista oktober.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om en budget för kommande kalenderår. I den måste intäkterna vara större än kostnaderna.

Sidan senast uppdaterad 2019-05-31 08.18
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se