Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,8 °C
Medelvind NNE 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Medborgarlöftet 2019

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Medborgardialog hösten 2016

Medborgarlöftet har tagits fram efter medborgardialoger, där invånare i STO-kommunerna svarade på frågor om trygghet och otrygghet. Löftet innebär konkreta, riktade åtgärder där invånarna upplever att det finns problem.

Under tiden 1 januari–31 december 2019 lovar polisen att:

  • genomföra minst sex (6) särskilt riktade insatser mot droger och ungdomar i riskzon.
  • genomföra minst sex (6) särskilt riktade insatser mot droger i trafiken.

Under samma tidsperiod lovar kommunerna att:

  • skapa förutsättningar för en trygg och drogfri miljö tillsammans med föräldrarna för barn och unga genom att stödja det förebyggande arbetet, tidig upptäck och snabba insatser.

Löftena är åtaganden från lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre STO-kommunerna. Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare. Syftet är minskad brottslighet i de utpekade områdena, att förhindra nyrekrytering till missbruk och kriminalitet bland våra ungdomar, och ett ökat förtroende för polis och kommunerna hos invånarna.

Sidan senast uppdaterad 2018-11-28 09.34
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se