Anslagstavla

Detta är Tjörns kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhusets entré.

Här publiceras tillkännagivanden av justerade (godkända) protokoll, liksom kungörelser av olika slag.

Protokollen förvaras av respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga på sidan Möten, handlingar och protokoll.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-17
Överförmyndarnämnden 2019-10-23
Socialnämndens arbetsutskott 2019-10-15
Kommunfullmäktige 2019-10-17
Kungörelse: Inkommen ansökan om bygglov för småbåtshamn Koholmen 1:1
Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-24
Samhällsbyggnadsnämndens VA-utskott 2019-10-28
Socialnämnden 2019-10-30
Kommunstyrelsen 2019-10-31
Socialnämnden 2019-10-30
Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-05
Kommunstyrelsen 2019-10-31
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-06
Kungörelse: Kommunfullmäktige 2019-11-14
Kungörelse: Sagabiografens biografteknik till försäljning
Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-11
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-06
Sidan senast uppdaterad 2019-11-12 14.51

Kontaktuppgifter

Tjörns kundcenter
0304-60 10 10

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se