Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,9 °C
Medelvind ENE 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Frågor och svar om nyanlända och integration

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Här kan du läsa mer om hur Tjörns kommun arbetar med mottagandet av nyanlända.

Vem ansvarar för mottagandet i Tjörns kommun?

I Tjörns kommun har integrationsenheten det övergripande ansvaret för att koordinera mottagandet av nyanlända vuxna och familjer.

Övriga verksamheter har ordinarie ansvar: barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för skolan, kommunstyrelsen och Tjörns Bostads AB för lokaler, boenden och bostäder, socialförvaltningen för familjehem och gruppboenden, kultur- och fritidsförvaltningen för fritidsaktiviteter.

Hur många nyanlända kommer till Tjörns kommun?

Sedan lagen om bosättning infördes 2016 har Tjörns kommun tagit emot cirka 60 personer för bosättning om året. Det inkluderar anhöriginvandring.

Finns det bostäder till alla?

Tjörns kommun försöker att ordna bostäder till alla som behöver.

Tjörnborna har varit mycket engagerade och erbjudit en mängd olika boenden som passar för ensamstående och för familjer. Viss tilldelning görs via allmännyttan (Tjörns Bostads AB).

När det gäller ensamkommande barn och ungdomar bor de flesta idag i familjehem.

Hur fungerar permanent uppehållstillstånd?

När en person, ung som gammal, fått permanent uppehållstillstånd (ibland förkortat PUT) så får de till att börja med ett statligt etableringsstöd. Det ska täcka kostnader för boende och mat. De som inte hittar något eget boende får hjälp av kommunens socialtjänst.

I och med att en nyanländ fått uppehållstillstånd så tar det vanliga samhället över: kommun, försäkringskassa, arbetsförmedling med flera.

Jag vill hjälpa till! Vad kan jag göra?

Se vår sida Vad du kan göra.

Sidan senast uppdaterad 2019-06-04 10.13
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se