Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,3 °C
Medelvind NE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Vad Tjörns kommun gör för nyanlända

Störst text
Stor text
Normalstorlek

När man kommer till ett nytt land är det mycket som är främmande. Kommunens roll är att vägleda, hänvisa och informera våra nya Tjörnbor så de blir integrerade och etablerade här. När det gäller barn i skolåldern, familjer och ensamkommande har vi ett större uppdrag.

Kommunen arbetar med följande grupper

 • Ensamkommande barn och ungdomar. De bor i familjehem eller vid behov HVB-hem. De är asylsökande.
 • 18+, före detta ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd.
 • Anvisade personer och familjer som har uppehållstillstånd i Sverige.
 • Anhöriginvandring till anvisade personer. Även dessa har uppehållstillstånd, på grund av anknytning.
 • Kvotflyktingar. De väljs ut av UNHCR och beviljas permanent uppehållstillstånd.
 • Icke registrerade flyktingar.

Skolundervisning

Kartläggning av skolkunskaper – Välkomsten

När nya barn och ungdomar kommer till Tjörns kommun görs en kartläggning över vilka kunskaper man har med sig hemifrån. Efter det börjar man i olika introduktionsklasser för att på sikt kunna ingå i ordinarie klass. Kartläggningsarbetet kallas för Välkomsten.

Vad kommunen gör för ensamkommande

Ensamkommande barn och ungdomar placeras oftast i familjehem. En del av dem placeras i gruppboenden med personal, så kallade hem för vård och boende (HVB).

God man

Förutom hjälp från personalen på boendet eller familjen de bor hos får ensamkommande även en god man. Det är en förmyndare som går i vårdnadshavarens ställe och som företräder de ensamkommande i asylutredningen.

Idag tar det minst ett år innan de ensamkommande får veta om de får stanna eller inte. Att få en god man kan ta upp till två månader.

Myndigheter och organisationer kommunen samarbetar med

En rad olika myndigheter är inblandade i olika aspekter av integrationen. Du hittar länkar till dem och deras information till höger.

Flera frivilligorganisationer arbetar med olika aspekter i frågan. Tjörns kommun samarbetar med följande:

 • Svenska kyrkan Tjörn
 • Röda Korset på Tjörn
 • ABF
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • FN-organisationen STO
 • Rädda Barnen
 • Agapes vänner

Nyheter

Kommunkalendern

Här hittar du information om workshops, informationsträffar och annat när vi arrangerar sådana med koppling till flyktingläget.

Sidan senast uppdaterad 2019-05-03 09.29
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se