Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,9 °C
Medelvind SW 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tjörns historia

Störst text
Stor text
Normalstorlek
Namnet Tjörn är mycket gammalt. Förmodligen syftar det på de karakteristiska höga, skarpt markerade bergshöjderna, och skulle kunna tolkas som "den av berg uppfyllda ön". Just bergen med sina skrevor och sluttningar har, precis som det värdefulla havet, skapat den ovanligt rika naturen.

Tjörn består av urberg som bildats för 1 900–900 miljoner år sedan. Framför allt grå ådergnejser (randig) och ljusröda, gnejsiga ögongraniter (prickig).

När den senaste inlandsisen började dra sig tillbaka för ungefär 12 500 år sedan slipades de vackert välvda rundhällar som återfinns på Tjörn. När isen drog sig tillbaka bildades också de jättegrytor som hittas på bland annat Säby ö, Tjörnekalv och Härön.

Stenålder

De första Tjörnborna sökte sig till öarna vid kustbandet och byggde hyddor vid strandlinjen. Bosättningen i Tosskärr vid Tuveslätt dateras till cirka år 9 000 f Kr och är bland de äldsta i landet.

Bronsålder

Jordbruket kom till Tjörn vid bronsålderns början, för ca 3 500 år sedan. Då hade gammal havsbotten tack vare landhöjningen blivit till bördiga dalgångar.

På Tjörn finns en mängd hällristningar och skålgropar från bronsåldern. De mest kända ligger i Basteröd, strax intill Pilane. Ett begravningsröse från ca 1 000 f Kr ligger på Vetteberget, Tjörns högsta topp 116 meter över havet.

Guldring från järnåldern - föremål 109308

Guldring från järnåldern, Höviksnäs

Järnålder

Vid järnålderns början cirka 500 f Kr blev klimatet kärvare. Djuren fick stå inne vintertid och jordbruket blev säsongsbundet. Vid gravfältet Pilane finns rester av en järnåldersgård.

På Tjörn finns lämningar efter flera fornborgar: naturliga höjder som användes som försvarsanläggningar. De var främst i bruk år 1–500 e.Kr.

Medeltid

Först under medeltiden började jorden brukas med plog. Ett minne från denna tid är det vanligt förekommande gårdsnamnet "Röd", som ofta härstammar från ordet "röja".

Den svenska tiden

Det norska landskapet Viken eller Bohuslän blev svenskt efter freden i Roskilde 1658.

På 1600-talet levde Margareta Huitfeldt i Sundsby på Mjörn. Hon ägde mycket stora egendomar och testamenterade dem till en stiftelse som skulle hjälpa fattiga barn att gå i skola. Det är den näst största donation som någonsin gjorts i Sverige.

På 1600- och 1700-talet drog en rad gränskrig mellan Danmark-Norge och Sverige fram över Tjörn. Fattigdom och missväxt tvingade folket att skövla i stort sett all skog som fanns. Carl von Linné, som sommaren 1746 övernattade i Höviksnäs, att ön var "skallot [skalligt], utan träd med idel stenklippor".

På Tjörn finns jordbrukslandskapets gamla strukturer kvar i form av stenlagda vägar, husgrunder, rester av pirar och kvarnar samt framför allt otaliga stengärdesgårdar "haggårdar".

Sillperioderna

Två större sillfiskeperioder från mitten av 1700-talet till sekelskiftet 1900 har präglat Tjörns historia och folkflyttning. På 1800-talet låg sillsalterierna och trankokerierna täta i Tjörns skärgård. Sillindustrin finns fortfarande kvar på Klädesholmen och i Rönnäng.

Sjöfrakten kom på 1840-talet. Då fraktade jakterna, skonarna och kuttrarna salt, torkad fisk, trä, olja med mera till närliggande platser kring Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Idag sker frakten av bland annat bilar via Vallhamn till hela världen.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 08.34
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se