Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,0 °C
Medelvind NNE 3,6 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Tjörns Hamnar AB

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Tjörns Hamnar AB har ett trettiotal externa kunder som på kommersiella villkor köper lagrings- och uthyrningstjänster som magasin, kontor och kajplatser.

Tjörns kommun köpte 1982 Wallhamnbolagen AB 1982 i syfte att rädda sysselsättningen i hamnen. Efter försäljningen av dotterbolaget Wallhamn AB år 2005 kom hamnrörelsen åter i privat ägo. Därmed återstod i Wallhamnbolagen AB drygt 35 hektar mark och ca 58 000 kvadratmeter lokaler samt ett antal verksamheter. De verksamheter som inte ansetts vara kärnverksamheter har efter hand sålts till privata intressen.

Tjörns Hamnar AB:s vision är att skapa maximalt värde för ägaren Tjörns kommun.

Styrelse

Styrelseledamöterna i Tjörns Hamnar AB är politiskt tillsatta och har valts av kommunfullmäktige.

Ledamöter

Bo Bertelsen (M), ordförande
Christer Hermansson (L), 1:e vice ordförande
Gert Kjellberg (TP), 2:e vice ordförande
Roland Flyckt (KD)
Björn Möller (-)

Suppleanter

Karl Bloom (MP)
Björn Eskilsson (C)
Louise Marklund (M)
Mona-Lisa Dahlberg (S)
Klaes Lundin Eide (S)

Budget

Bolagen som ingår i kommunkoncernen utför tjänster åt de kommunala förvaltningarna. I budgeten kan specifika uppdrag ges till bolagen. Bolagsstyrelserna fastställer budgeten under hösten.

Tjörns Hamnar AB budget 2019PDF

Tjörns Hamnar AB budget 2018PDF

Tjörns Hamnar AB budget 2017PDF

Tjörns Hamnar AB budget 2016PDF

Tjörns Hamnar AB budget 2015PDF

Tjörns Hamnar AB budget 2014PDF

Bolagsordning

Bolagsordning för Tjörns Hamnar ABPDF

Bolagsordningen är senast reviderad:

Kommunfullmäktige 2014-01-30 KF § 4
Bolagsstämma 2014-04-24 TFAB §15

Ägardirektiv

Ägardirektiv för Tjörns Hamnar ABPDF

Ägardirektiven är senast reviderade:

Kommunfullmäktige 2014-01-30 KF § 4
Bolagsstämma 2014-04-24 TFAB §15

Bolagets säte och organisationsnummer

Säte: Tjörns kommun.

Organisationsnummer: 55 62 15-60 33

Protokoll och kallelser

Sidan senast uppdaterad 2020-03-17 13.24
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se