Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,9 °C
Medelvind ENE 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Notarius publicus

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Notarius publicus är ofta en advokat eller jurist som är anställd av kommunen.

Vad gör Notarius publicus?

Uppdraget innebär bland annat att hjälpa allmänheten med olika frågor som att:

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar,
  • närvara som vittne i vissa fall,
  • kontrollera lotteridragningar med mera, efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser,
  • ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man,
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Vem kan bli Notarius publicus?

Notarius publicus är latin och betyder ungefär "offentlig sekreterare". Den som förordnas som notarius publicus ska vara jurist, ha språkkunskaper och i övrigt befinnas vara lämplig.

Notarius publicus är en enskild person som utses av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har en förteckning över de personer som är utsedda att vara Notarius Publicus i länet.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 10.24
Notarius Pulicus på Tjörn
Jan Bredin
Advokatfirman Jan Bredin AB
Box 2128
442 02 Ytterby
0303- 580 50

Mer information

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se