Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,3 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kommunstyrelsen

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till Sveriges regering.

Dess uppdrag är att:

 • utforma ramar och direktiv för verksamheten
 • förvalta kommunens tillgångar
 • se till att de mål som kommunfullmäktige fastställt efterlevs
 • uppmärksamt följa och bevaka omvärldsfrågor
 • svara för den kommunala framtidsplaneringen
 • medverka till utveckling av kommunen och dess verksamhet
 • ansvara för information om kommunen och dess verksamhet
 • vara kommunens näringspolitiska organ
 • ha fortlöpande uppsikt över kommunala bolag
 • se till att den kommunala förvaltningen arbetar effektivt och rationellt

Kommunstyrelsen ska även arbeta med:

 • integration
 • räddning och säkerhet
 • folkhälsa


Sidan senast uppdaterad 2019-01-21 15.38
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se