Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,4 °C
Medelvind WSW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Nämnder

Störst text
Stor text
Normalstorlek

En nämnd är den politiska ledningen för ett kommunalt verksamhetsområde. Det kan vara exempelvis skola, miljö eller kultur.

Nämnden ska se till att arbetet som görs inom området sköts enligt gällande lagar och bestämmelser. Nämnden ska också se till att kommunfullmäktiges beslut följs ute i organisationen.

Nämnden tar upp frågor som leder till beslut i kommunfullmäktige. Nämnden ska även besvara remisser. Remisser är förslag som kommunstyrelsen skickar ut till de nämnder som berörs. Genom remisserna får kommunstyrelsen in synpunkter från nämnden innan beslut tas.

Ekonomi, sammansättning och uppdrag

Kommunfullmäktige bestämmer hur mycket pengar varje nämnd har att röra sig med. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka sammansättningar nämnderna ska ha. Kommunfullmäktige beslutar också vilka uppgifter varje nämnd har.

Varje nämnd har en ordförande. Ordföranden är en politiker från något av de partier som ingår i majoriteten i kommunfullmäktige.

Vice ordförande är en politiker från ett parti ur oppositionen.

Antalet ledamöter varierar mellan nämnderna. Vilka politiker som ska ingå i respektive nämnd avgörs i lokala överläggningar inom de olika partierna.

Lagen säger att det i varje kommun måste finnas fyra särskilda nämnder:

  • kommunstyrelse
  • krisledningsnämnd
  • överförmyndarnämnd
  • valnämnd

Utöver dessa nämnder får kommunen själv bilda vilka nämnder den vill.  

Protokoll

Lagen säger också att alla nämndernas möten ska protokollföras.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 10.42
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se