Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,5 °C
Medelvind WSW 4,0 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Barn- och utbildningsnämnden

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna i förskola, pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem), skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och särskola.

Nämnden är också ansvarig för gymnasieungdomar, både i den egna kommunen men också för de elever som läser i andra kommuner. Vuxenutbildningen, särvux och svenska för invandrare ingår också, liksom informationsansvaret (tidigare uppföljningsansvaret) för kommunens ungdomar 16-20 år.

  • Nämndens målsättning är att skapa en bra miljö för barn och ungas lärande och växande, i förskola, skola och på fritiden, där respekt och trygghet råder.
  • Nämnden ska ha ett barnrättsperspektiv som innefattar både ett barnperspektiv och barnets perspektiv såväl på politisk nivå som i den dagliga verksamheten med barn och unga.

Verksamheterna administreras av barn- och utbildningsförvaltningen. 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder en gång i månaden, vanligtvis torsdagar kl 17.

Sidan senast uppdaterad 2019-01-16 11.20
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se