Krisledningsnämnden

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens politiska ledningsfunktion vid kriser eller samhällsstörningar.

Nämnden kan vid behov ta över uppgifter från berörda nämnder.

Ledamöter

Martin Johansen (L), ordförande
Lars Carlsson (M), 1:e vice ordförande
Benny Andersson (S), 2:e vice ordförande
Magne Hallberg (KD)
Björn Möller (-) fd (M)

Ersättare

George Strömbom (C)
Tanja Siladji Dahne (MP)
Bo Bertelsen (M)
Rosalie Sanyang (S)
Rikard Larsson (S)

Sidan senast uppdaterad 2019-01-22 09.43

Kontaktuppgifter

Tjörns kundcenter
0304-60 10 10

Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se