Tjörns kommuns logotype
Temperatur 6,2 °C
Medelvind WSW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Socialnämnden

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen. Nämnden har också att ansvara och leda den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen samt fullgöra kommunens uppgifter enligt vad som anges i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Dessutom ansvarar nämnden bland annat för handläggning av ärenden som rör alkohollagstiftningen.

Socialnämnden har ansvar för myndighetsutövning, resursfördelning och ekonomistyrning, utvecklingsarbete, uppföljning av ekonomi och verksamhet av förvaltningens fyra avdelningar. Nämnden ska också arbeta med ett förebyggande och uppsökande arbete.

Socialnämnden är sammansatt av 14 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. De allmänna frågorna bereds av presidiet som består av nämndens ordförande,1:a vice ordförande och 2:a vice ordförande. Allmänna ärenden hanteras vidare på nämndens sammanträden som är en gång i månaden. Ärenden som rör enskilda personer beslutas om i socialnämndens arbetsutskott.

Socialnämnden sammanträder en gång i månaden på onsdagar kl 15.00.

Socialnämndens arbetsutskott

Arbetsutskottet består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare och de har möten en gång per månad. På det  mötet hanteras de ärenden som rör individen.

Socialnämndens protokoll och sekretess

I socialnämndens protokoll, som finns att läsa här på hemsidan, finns bara de offentliga ärendena. Individärenden skyddas av sekretess och finns därför inte med.

Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 13.19
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se