Tjörns kommuns logotype
Temperatur 7,0 °C
Medelvind SW 3,1 m/s
Tjörns kommuns toppbild
Du är här:

Kommunallagen och kommunalt självstyre

Störst text
Stor text
Normalstorlek

Kommunallagen styr landstingens/regionernas och kommunernas verksamhet. Lagen ger stort utrymme för kommunalt självstyre.

Kommunalt självstyre är en grundläggande princip i det svenska samhället. Självstyret innebär att landsting, regioner och kommuner har stor rätt att själva bestämma hur de ska sköta sina arbetsuppgifter och fördela sina resurser. De beslutar till exempel själva om hur mycket skatt de ska ta ut.

Det kommunala självstyret ger mervärden i form av effektivitet, helhetssyn och närhet.

Det kommunala självstyret är inskrivet i regeringsformen, som är en av våra grundlagar. Kommunerna måste givetvis följa de ramar som riksdag och regering bestämt.

Det kommunala självstyret ger kommunerna rätt att:

  • fatta självständiga beslut
  • ta ut skatt av invånarna för att sköta sina uppgifter

För medborgarna innebär det kommunala självstyret att man kan:

  • påverka kommunens beslut, till exempel genom att lämna medborgarförslag eller rösta i folkomröstningar
  • överklaga kommunens beslut
Sidan senast uppdaterad 2018-03-28 14.05
Till Facebook
Till Twitter

Tjörn — Möjligheternas ö hela året och för hela livet

TJÖRNS KOMMUN, Kroksdalsvägen 1, 471 80 Skärhamn, Växel 0304-60 10 00, Tjörns kundcenter 0304-60 10 10, fax 0304-60 10 19
tjorns.kundcenter@tjorn.se - kommun@tjorn.se - webmaster@tjorn.se